Jaaragenda

Diaconie PG Zandvoort

De diaconie van de Protestantse Gemeente in Zandvoort is een kleine diaconie. In en vanuit de kerkdiensten ondersteunen wij daar waar nodig. Als starpunt dragen wij samen met de predikant zorg voor de viering van het Heilig Avondmaal. Vanuit de inkomsten door collectes, giften en legaten proberen wij om te zien naar de medemens dichtbij en ver weg. Mensen in nood die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zo ondersteunen wij goede doelen middels giften en attenties, zoals de wekelijkse bloemengroet, maar ook door bezoekwerk, de jaarlijkse Kerstviering met oudere gemeenteleden, voedselbank, speelgoedvijver, Stichting vrienden van Nieuw Unicum en het diaconaal inloopcentrum Stem in de Stad in Haarlem.

Barodia School sponsorproject
Diaconie Project Pebbles Vanuit de diaconie -Pebbles Pebbles voorjaar 2018

Als diaconie zijn we ook buiten de landsgrenzen actief. Zo ondersteunen wij de projecten Pebbles in Zuid-Afrika en Barodia in India. Over beide projecten vindt u meer op onderstaande tabbladen. Naast projecten bieden wij ondersteuning bij crisissituaties en dragen wij af aan de landelijke kerk (PKN). Zeker 3 x per jaar nemen wij deel aan een collectes voor Kerk in Actie. Onze diakenen en diaconaal medewerkers informeren u graag nader over het werk van de diaconie.


Diaconale Giften

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780
Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.
Bij stortingen graag het doel vermelden:
Pebbles, Barodia, Bloemenfonds, Diaconie, Zending, etc.