Anbi pagina Protestantse gemeente te Zandvoort

RSIN Nummer Protestantse gemeente te Zandvoort: 81 889 1142
RSIN Nummer Diaconie Protestantse gemeente te Zandvoort: 82 413 105
KvK PKN Zandvoort: 3025 8482

Emailadres: protestantsekerkzandvoort@gmail.com

Samenstelling van de Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • Predikant 1
 • Ouderlingen 3
 • Ouderlingen-kerkrentmeesters 3
 • Diakenen 2
 • Totaal 9
 • Beleidsplan


  Beleidsplan Zandvoort 2017-2020
  Beleidsplan PKN:Dienstenorganisatie 2017-2020

  Jaarverslag

  Activiteitenoverzicht PG Zandvoort:Jaarverslag activiteiten 2018

  Bijdrage

  Bijdrage-GiftenBijdrage-Giften


  Beloningsbeleid: binnen de PG Zandvoort wordt het beloningsbeleid gehanteerd zoals verwoord in het beloningsbeleid van de PKN
  Link naar arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk


  Jaarrekening

  Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording van Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen

  Jaarrekening 2017 College van Diakenen  Jaarrekening 2017 College van Kerkrentmeesters