ANBI pagina Protestantse gemeente te Zandvoort RSIN Nummer Protestantse gemeente te Zandvoort: 81 889 1142
RSIN Nummer Diaconie Protestantse gemeente te Zandvoort: 82 413 105
KvK PKN Zandvoort: 3025 8482

Emailadres: protestantsekerkzandvoort@gmail.com

Samenstelling van de Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • Predikant
 • Wijk-Ouderlingen 2
 • Ouderling met bijzondere opdracht
 • Ouderling - Scriba
 • Ouderlingen-kerkrentmeesters 3
 • Diakenen 3
 • Totaal 11
 • Beleidsplan: Beleidsplan Zandvoort 2017-2020
  Beleidsplan PKN:Dienstenorganisatie 2017-2020
  Activiteitenoverzicht PG Zandvoort:Jaarverslag activiteiten 2017


  Beloningsbeleid: binnen de PG Zandvoort wordt het beloningsbeleid gehanteerd zoals verwoord in het beloningsbeleid van de PKN
  Link naar arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk


  Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording van Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen
  Jaarrekening 2017 College van Diakenen
  Jaarrekening 2017 College van Kerkrentmeesters