Voor het storten van een bijdrage kunt u gebruik maken van een van de onderstaande rekeningnummers.

Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:
Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort
IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789 / NL15 ABNA 0565836889

Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort
IBAN nummer: NL61 INGB 0000089908

Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532

Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau: NL12 INGB 0000478305

DIACONIE
Het banknummer van de diaconie is: NL97 ABNA 0565729780
Alle rekeningen op naam van: Diaconie Protestantse Gemeente Zandvoort.
Bij stortingen graag het doel vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diaconie, Zending, etc.