Kerkbladen

Het Kerkblad verschijnt aan het begin van elke nieuwe maand, met in de zomertijd een dubbel nummer. Het blad doet verslag van kerkelijke activiteiten, informeert over diensten en voorgangers, activiteiten en events voor jong en oud. Vaste rubrieken zijn verder o.a. een meditatie, lied en gebed van de maand, een bijbelrooster, verslag van de kerkenraad, informatie over jeugdactiviteiten, collecteoverzichten enz. Het kerkblad verbindt. Dus sluit je aan.