Vacante gemeente

Sinds 4 maart 2018 is onze predikant dr. T.G. van der Linden bevestigd in Harlingen- Midlum.
Vanaf die datum zijn we dus een vacante gemeente.
Bijstand wordt verleend door onze consulent ds. W. Westerveld.
Indien u beroepbaar bent kunt u hieronder de volgende zaken inzien:


Profiel predikant
Profiel kerkelijke gemeente

Beleidsplan Protestantse Gemeente Zandvoort 2017-2020 vindt u onder Tabblad ”Over Ons”.
Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt u zich met uw reactie, liefst per mail
wenden tot Dhr. C.H. Stam
corengreet@casema.nl
023-5718007
secretaris van de beroepingscommissie.