Skip to main content

Welkom bij de PKN Dorpskerk Zandvoort

Welkom op de site van onze dorpskerk.

Op deze site vindt u veel informatie over wie wij zijn en wat wij doen, maar laten we ons ook even voorstellen.

Wij pogen op het meest seculiere plekje van Nederland een “kerk” te zijn. Pogen, want het is een "luisterend en dienend mee bewegen" in een wereld die - even als wijzelf - voortdurend verandert. Dat vraagt van ons ons telkens te bezinnen en te vernieuwen en ieder van ons doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo; we zijn een rijkdom aan kleuren.

Ons doel is niet de mensen weer naar de kerk te krijgen, maar te bezien hoe het dorp haar kerk kan behouden. Want het draait voor ons niet om de kerk maar om het dorp. Al is die kerk wel onze zorg.

Onze focus is dat het niet draait om het 'hebben', maar om het 'zijn'. Ook zijn we realistisch genoeg om te zien dat het 'zijn' niet zonder het 'hebben' kan en dat er vele soorten van “hebben en zijn” zijn. Ons zijn overdenken, aan laten spreken en vormen: daar willen wij ruimte aan bieden.

Met vriendelijke groet 
De PKN gemeente Zandvoort.


Protestantse

Dorpskerk

Meer informatie

Het gebouw

Meer informatie

Paulus Loot

Meer informatie

Agenda

Meer informatie

Verhuur / locatie

Activiteiten

Rooster Kerkdiensten

10:00 Protestantse Kerkdiensten

ook te beluisteren via kerkomroep.nl


Zondag 4 februari ds. P.J. Vrijhof
Zondag 11 februari ds. K.E. Bras
Zondag 18 februari ds. Th.B. Hop

Zondag 25 februari ds. Molendijk
Zondag 3 maart ds. Seeleman
Zondag 10 maart ds. Vrijhof
Zondag 17 maart ds. Stobbelaar
Zondag 24 maart ds. Vrijhof Palmzondag

Zondag 28 maart ds. Vrijhof Witte donderdag Heilig Avondmaal
Zondag 29 maart ds. Vrijhof Goede vrijdag
Zondag 31 maart ds. Vrijhof Pasen

Zondag 7 april ds. Verwijs
Zondag 14 april ds. Vrijhof
Zondag 21 april ds. Sondorp
Zondag 28 april ds. Stobbelaar
Zondag 5 mei ds. Hop
Zondag 9 mei ds. Vrijhof Hemelvaart 
Zondag 12 mei ds. Paap
Zondag 19 mei ds. Vrijhof Pinksteren
Zondag 26 mei ds. Bras

Ketevan Sharumashvili

17 maart 2024  
Piano 

Aanvang 15.00 uur – 170:00

Ketevan Sharumashvili
Locatie: Protestantse Kerk, Kerkplein te Zandvoort

Reserveringen €5,00 - €10,00 

meer informatie of boeken via https://classicconcerts.nl

 

Fluit, viool, hobo, fagot en harp

21 april 2024    
Fluit, viool, hobo, fagot en harp

Aanvang 15.00 uur – 170:00

Saskia Onstwedder – fluit

Anne-Marie van de Grint – viool

Anne-Marie van Mierlo – hobo

Lieselot Toorop – fagot

Renske de Leuw – harp


Locatie: Protestantse Kerk, Kerkplein te Zandvoort

Reserveringen €5,00 - €10,00 

meer informatie of boeken via https://classicconcerts.nl

 

40 dagen kalender

Actief vasten

14 februari 2024

Lezen: Jesaja 58:1-10

Actief vasten

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? - Jesaja 58:6

Een valkuil in vasten is dat het te veel draait om onszelf en hetgeen we láten; wat een groot offer dit is, hoe lastig het voelt. Vasten krijgt vaak het accent op ‘niet-doen’, maar kunnen we dit ook positief benaderen? Het is behulpzaam om juist te focussen op het gewenste gedrag. Wat wél? als de essentiële vraag. In Jesaja 58 wordt vasten in een ander kader geplaatst. Vestig je aandacht op het goede doen, op het zorgen voor de mensen die dit nodig hebben. In het lied ‘Kom Terug’ formuleert Erik de Jong (Spinvis) zijn adviezen ook positief. In plaats van ‘Nee, niet doen, laat dat’, kan het vandaag misschien ‘heb lief, deel uit, doe recht, kom terug’ zijn.

Tip

Luister vandaag eens naar het lied ‘Kom Terug’ van Spinvis, via petrus.protestantsekerk.nl/spinvis. Welke stukje van dit lied raakt jou en waarom?

Een gerust hart

15 februari 2024

Lezen: Psalm 57

Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor U zingen en spelen. - Psalm 57:8

Verlangen naar innerlijke vrede, naar een gerust hart. Herkenbaar? Terwijl David op de vlucht is voor koning Saul, schrijft hij Psalm 57. Een gebed waarin hij bloedeerlijk is over de uitdagingen, maar ook vol overtuiging schrijft: ‘Mijn hart is gerust.’ De vrede van God die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7) mag ook ons geruststellen, ook al voelt het alsof wij worden overspoeld door zorgen. Psalm 46:11 (hieronder) is een tekst om rustig op te kauwen, op te mediteren. Neem vandaag een moment om een aantal keren diep adem te halen en deze tekst hardop te lezen. Pauzeer even na elke zin. Misschien mag je hart vandaag de vrede ontvangen die het nodig heeft.

Wees stil en weet dat Ik God ben, hoog boven aarde en volkeren verhevenWees stil en weet dat Ik God benWees stil en weetWees stilWees

Het echte leven

16 februari 2024

Lezen: 2 Korintiërs 5:20–6:10 

‘We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.’ - 2 Korintiërs 6:10

Misschien had je moeite met de overdenking van gisteren, ‘Leuk en aardig, die vrede en een gerust hart – maar je moest eens weten wat een chaos mijn leven is!’ Soms kan het spreken over innerlijke vrede in 120 woorden een dooddoener zijn en de lastige realiteit van het leven onderschatten. Vandaag lezen we 2 Korintiërs, waar Paulus het heeft over het uithouden van ongemak, volharden in liefde en het omdenken van lastige situaties. Het echte leven is ook uithouden, de uitdagingen onder ogen komen. Het voelt onnatuurlijk, maar ook de lastige delen mogen er zijn. 

“Een volwaardig mensenleven behelst ook sombere kleuren, moeilijke perioden en lastige gevoelens. Wie die uit de weg gaat, loopt daarbij ook de menselijke ervaring en het echte leven mis.” (Maaret Kallio, psychotherapeute)

Vraag

Zijn er situaties in jouw leven die je liever uit de weg gaat? Hoe kun je daar vandaag ruimte voor maken?

In het verborgene

17 februari 2024

Lezen: Matteüs 6:1-6, 16-21

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. - Matteüs 6:6

Alleen zijn met God. De ruis van buiten wat zachter maken, de tijd nemen om je af te zonderen en te focussen op wat er vanbinnen gebeurt. In het verborgene kun je helemaal eerlijk zijn. Waar ben je blij mee, waar baal je van? Naar welke stemmen luister je? Tijdens het bidden en vasten mag je leren om jezelf steeds meer te gaan zien door de ogen van God. Het Griekse woord voor ‘bekering’ is ‘metanoia’, wat zoiets betekent als het ‘veranderen van gedachten’. Bekering is elke dag mogelijk en God laat je niet met lege handen staan. Zijn overtuigingen zijn hoopvol en in liefde leert Hij je de juiste weg. 

Vraag

Welke stemmen zijn belangrijk in jouw leven? Zou je meer ruimte willen maken voor Gods stem?

Woestijntijd

18 februari 2024

Lezen: Marcus 1:12-15 

Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. - Marcus 1:15b

Vóór ons bijbelgedeelte lezen we dat Johannes Jezus doopt in de Jordaan. Daarna staat er dat de Geest Jezus naar de woestijn drijft. Nota bene de Geest van God stuurt Jezus, zijn Zoon, naar een zeer donkere plek waar satan leeft. Niet omdat het letterlijk donker is, maar figuurlijk omdat satan daar probeert Jezus te verleiden. Veertig dagen lang!Vorig jaar had ik het vaste voornemen om veertig dagen lang te vasten. Ik heb dit niet de volle veertig dagen volgehouden. Dit bracht mij op de gedachte: ‘Stel nu dat Jezus het niet had volgehouden? Hoe zag de wereld er dan voor ons uit?’Door deze gedachte realiseerde ik me hoe ongelofelijk groot het offer van Jezus is geweest. 

Opdracht/vraag

Als jij een woestijntijd ervaart, waar ligt dan jouw focus? Lees in Lucas 4:1-13 hoe Jezus dat deed.

Gebed

Trouwe Vader, dank U voor uw Zoon. 

Onze woestijntijd is niets in vergelijking met de woestijntijd van Jezus. Toch willen we ons in deze Veertigdagentijd richten op uw Woord waarin wij antwoorden kunnen vinden op moeilijke situaties. 

Vader in de hemel, help ons om trouw te zijn aan uw Woord en plant het diep in ons. Met uw woorden kunnen we het kwaad in ons leven vernietigen, zoals we leren van Jezus in de woestijn. 

Dank U Vader voor de Bijbel. Dank U dat uw Koninkrijk nabij is. Kom alstublieft haastig terug. 

Amen

---

Weekthema: Strijd mee tegen verzoekingen en kwaad

door ds. Hendrine Verkade

Strijd is niet het woord waar ik als eerste aan moet denken bij geloven in God. Bij strijd denk ik aan geweld of ruw taalgebruik, terwijl ik bij geloven veel meer moet denken aan een gebed tot God met keurig uitgesproken woorden. Maar als nu een goede vriend jong overlijdt of een andere ramp ons treft? Dan woedt er waarschijnlijk een strijd in ons waar geen prachtige woorden voor zijn. Het is veel meer aanleiding om met rauwe woorden te schreeuwen naar God. Op zulke momenten kan er een enorme woede in ons naar boven komen. In moeilijke situaties leer ik veel van de psalmen. Hier lees ik over de strijd die in ons kan woeden, terwijl we daarnaast God alles kunnen vertellen wat in ons hart leeft. Het feit dat dit in de Bijbel staat geeft mij moed om al mijn strijd bij Hem te brengen.

Het geheim van geloven

19 februari 2024

Lezen: Psalm 25 

De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. - Psalm 25:14

In de gevangenis laat ik mensen soms een psalm schrijven. We bespreken eerst voorbeelden van psalmen en hoe ze zijn opgebouwd. Zo begint een psalm vaak met het loven van God. Daarna roept de psalm naar God over de (beroerde) situatie waarin de schrijver zit. In die roep durft de schrijver aan God te vragen zijn vijanden de ergste dingen aan te doen. God mag daarin doen wat Hem goed lijkt, waarna de psalm eindigt met prijzen van God.In Psalm 25 is dat anders. In deze psalm gaat het over een geheim dat gedeeld wordt met Adonai en dat Hij met jou deelt (vers 14-16). Een geheim vertel je alleen aan degene die je vertrouwt. Daarom kan een psalm schrijven je helpen om geheimen te delen met God.

Opdracht

Schrijf een psalm waarin je al je zielenroerselen bij God brengt en vergeet Hem daarbij niet te prijzen om wie Hij is. Bij Hem zijn ook jouw geheimen veilig.

En weer door …

20 februari 2024

Lezen: Jakobus 1:12-15 

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. - Jakobus 1:12

Heb jij momenten, situaties of gewoonten waar je van baalt? Zoals verlangens waar niemand iets van weet? De dagtekst van vandaag kan dan heel confronterend zijn omdat het maar niet lukt om slechte gewoonten te weerstaan. Lees dan vooral vers 12 en 13 nog eens. Daar staat dat de verleiding niet van God komt. Probeer eens iets te bedenken wat je zou kunnen doen in plaats van de verleiding of je verlangens te volgen. Bij God zijn we veilig, juist als het om verleidingen gaat. Begin allereerst om ze aan God te vertellen.

Ben jij degene die verleidingen gemakkelijk kan weerstaan? Oordeel niet, maar help de ander. Benoem de sterke kanten van de ander, hoe klein ook, want dat zet de ander in zijn of haar kracht.

Tip

Luister naar het lied ‘O mijn Heer, ik heb U nodig’.

Machtig wapen

21 februari 2024

Lezen: Efeziërs 6:10-17

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. - Efeziërs 6:13

We lezen in dit bijbelgedeelte over wapens om te strijden. Hoe je de strijd moet aanbinden tegen de satan leren we van Jezus. Jezus streed in de woestijn tegen de satan door elke keer te antwoorden met: ‘In de Schrift staat …’. Wanneer satan probeert Jezus het vuur aan de schenen te leggen, is er maar één antwoord: het Woord van God. Dat is waar wij ons ook in kunnen trainen. Misschien is het uit je hoofd leren van bijbelteksten niet eens zo gek, want dan hebben we een sterk wapen bij ons. Iemand vertelde mij elke ochtend vers 14 t/m 17 bewust te lezen en in gedachten de wapenrusting aan te trekken. Is dat ook iets voor jou om goed voorbereid te zijn tegen dagelijkse aanvallen en verleidingen?

Opdracht

Print (op mooi papier) bijbelteksten uit die jou aanspreken en bemoedigen. Leg die op allerlei plekken in huis en leer ze uit je hoofd.