Skip to main content

Welkom bij de PKN Dorpskerk Zandvoort

Welkom op de site van onze dorpskerk.

Op deze site vindt u veel informatie over wie wij zijn en wat wij doen, maar laten we ons ook even voorstellen.

Wij pogen op het meest seculiere plekje van Nederland een “kerk” te zijn. Pogen, want het is een "luisterend en dienend mee bewegen" in een wereld die - even als wijzelf - voortdurend verandert. Dat vraagt van ons ons telkens te bezinnen en te vernieuwen en ieder van ons doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo; we zijn een rijkdom aan kleuren.

Ons doel is niet de mensen weer naar de kerk te krijgen, maar te bezien hoe het dorp haar kerk kan behouden. Want het draait voor ons niet om de kerk maar om het dorp. Al is die kerk wel onze zorg.

Onze focus is dat het niet draait om het 'hebben', maar om het 'zijn'. Ook zijn we realistisch genoeg om te zien dat het 'zijn' niet zonder het 'hebben' kan en dat er vele soorten van “hebben en zijn” zijn. Ons zijn overdenken, aan laten spreken en vormen: daar willen wij ruimte aan bieden.

Met vriendelijke groet 
De PKN gemeente Zandvoort.


Protestantse

Dorpskerk

Meer informatie

Het gebouw

Meer informatie

Paulus Loot

Meer informatie

Agenda

Meer informatie

Verhuur / locatie

Activiteiten

Rooster Kerkdiensten

10:00 Protestantse Kerkdiensten

ook te beluisteren via kerkomroep.nl

 

26-05-24               Ds Kick Bras

                                              

02-06-24               Ds John Vrijhof Doop en Heilig avondmaal

09-06-24               Ds Wessel Westerveld

16-06-24               Ds PJ Vrijhof

23-06-24               Ds Jan Seeleman

30-06-24               Ds John Vrijhof

                                              

07-07-24               Ds Theo Hop

14-07-24               Ds Teunard v/d Linden

21-07-24               Ds John Vrijhof

28-07-24               Ds Bart Stobbelaar

                                              

04-08-24               Ds Nico Paap

11-08-24               Ds Wessel Westrerveld

18-08-24               Ds Sjaak Verwijs

25-08-24               Ds John Vrijhof

                                              

01-09-24               Ds John Vrijhof

08-09-24               Ds John Vrijhof

15-09-24               Ds Leon Rasser

22-09-24               Ds John Vrijhof

29-09-24               Ds Theo Hop

                                              

06-10-24               Ds John Vrijhof

13-10-24               Ds Kick Bras

20-10-24               Ds John Vrijhof

27-10-24               Ds Nico Paap

                                              

03-11-24               Ds Sjaak Verwijs

10-11-24               Ds John Vrijhof

17-11-24               Ds Arie Molendijk

24-11-24               Ds John Vrijhof

                                              

01-12-24               Ds Jan Seeleman

08-12-24               Ds John Vrijhof

15-12-24               Ds Marijke Gehrels

22-12-24               Ds Bart Stobbelaar

24-12-24               Ds John Vrijhof Kerstnacht, dinsdag 22 uur  

25-12-24               Ds John Vrijhof Eerste Kerstdag, woensdag                  

29-12-24               Ds Sjaak Verwijs

31-12-24               Oudjaar, dinsdag                 Ds John Vrijhof

Vespucci Kwartet

 23 juni 2024     
Vespucci Kwartet

Aanvang 15.00 uur – 170:00

Lisanne Soeterbroek – viool
Ruña ’t Hart – viool
Stephanie Steiner – altviool
Douw Fonda – cello


Locatie: Protestantse Kerk, Kerkplein te Zandvoort

Reserveringen €5,00 - €10,00 

meer informatie of boeken via https://classicconcerts.nl

 

Orgelconcert 1

 6 juli 2024        
Orgelconcert 1

Aanvang 15.00 uur – 170:00

Feest rond het Knipscheer-orgel van Zandvoort:  Een 175-jarig jubileum.

Het 1e orgelconcert op zaterdag 6 juli. Aanvang 15.00 uur

Presentatie Zandvoortse organisten Cees Verschoor en Willem Stroman in samenwerking met het “Haarlems koor Lokaal” o.l.v. Matthijs Broers. Thema:  Muziek van, en over Zandvoort . En om daarnaast een idee te geven hoe het orgel in vroeger eeuwen gebruikt werd als samenzang begeleidingsinstrument Klinkt tot slot van dit concert de Toccata over psalm 146 van Jan Zwart. Dit sluit af met het psalm zelf dat we allemaal gewoon lekker “uit volle borst” meezingen: Op dat moment komt de historie van het samen zingen met het Knipscheer-orgel heel even tot leven:  Knipscheer als een tijdscapsule. Overigens begint ieder concert met een korte improvisatie over “We gaan naar Zandvoort al aan de zee”Locatie: Protestantse Kerk, Kerkplein te Zandvoort

Reserveringen €0,00

meer informatie of boeken via https://classicconcerts.nl

 

40 dagen kalender

Actief vasten

14 februari 2024

Lezen: Jesaja 58:1-10

Actief vasten

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? - Jesaja 58:6

Een valkuil in vasten is dat het te veel draait om onszelf en hetgeen we láten; wat een groot offer dit is, hoe lastig het voelt. Vasten krijgt vaak het accent op ‘niet-doen’, maar kunnen we dit ook positief benaderen? Het is behulpzaam om juist te focussen op het gewenste gedrag. Wat wél? als de essentiële vraag. In Jesaja 58 wordt vasten in een ander kader geplaatst. Vestig je aandacht op het goede doen, op het zorgen voor de mensen die dit nodig hebben. In het lied ‘Kom Terug’ formuleert Erik de Jong (Spinvis) zijn adviezen ook positief. In plaats van ‘Nee, niet doen, laat dat’, kan het vandaag misschien ‘heb lief, deel uit, doe recht, kom terug’ zijn.

Tip

Luister vandaag eens naar het lied ‘Kom Terug’ van Spinvis, via petrus.protestantsekerk.nl/spinvis. Welke stukje van dit lied raakt jou en waarom?

Een gerust hart

15 februari 2024

Lezen: Psalm 57

Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor U zingen en spelen. - Psalm 57:8

Verlangen naar innerlijke vrede, naar een gerust hart. Herkenbaar? Terwijl David op de vlucht is voor koning Saul, schrijft hij Psalm 57. Een gebed waarin hij bloedeerlijk is over de uitdagingen, maar ook vol overtuiging schrijft: ‘Mijn hart is gerust.’ De vrede van God die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7) mag ook ons geruststellen, ook al voelt het alsof wij worden overspoeld door zorgen. Psalm 46:11 (hieronder) is een tekst om rustig op te kauwen, op te mediteren. Neem vandaag een moment om een aantal keren diep adem te halen en deze tekst hardop te lezen. Pauzeer even na elke zin. Misschien mag je hart vandaag de vrede ontvangen die het nodig heeft.

Wees stil en weet dat Ik God ben, hoog boven aarde en volkeren verhevenWees stil en weet dat Ik God benWees stil en weetWees stilWees

Het echte leven

16 februari 2024

Lezen: 2 Korintiërs 5:20–6:10 

‘We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.’ - 2 Korintiërs 6:10

Misschien had je moeite met de overdenking van gisteren, ‘Leuk en aardig, die vrede en een gerust hart – maar je moest eens weten wat een chaos mijn leven is!’ Soms kan het spreken over innerlijke vrede in 120 woorden een dooddoener zijn en de lastige realiteit van het leven onderschatten. Vandaag lezen we 2 Korintiërs, waar Paulus het heeft over het uithouden van ongemak, volharden in liefde en het omdenken van lastige situaties. Het echte leven is ook uithouden, de uitdagingen onder ogen komen. Het voelt onnatuurlijk, maar ook de lastige delen mogen er zijn. 

“Een volwaardig mensenleven behelst ook sombere kleuren, moeilijke perioden en lastige gevoelens. Wie die uit de weg gaat, loopt daarbij ook de menselijke ervaring en het echte leven mis.” (Maaret Kallio, psychotherapeute)

Vraag

Zijn er situaties in jouw leven die je liever uit de weg gaat? Hoe kun je daar vandaag ruimte voor maken?