ANBI

RSIN Nummer Protestantse gemeente te Zandvoort: 81 889 1142 
RSIN Nummer Diaconie Protestantse gemeente te Zandvoort: 82 413 105 
KvK PKN Zandvoort 76431991
KvK Diaconie Zandvoort 76432084

Emailadres: info@kerkzandvoort.nl

Samenstelling van de Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

  • Predikant 1
  • Ouderlingen 3
  • Ouderlingen-kerkrentmeesters 2
  • Diakenen 3
  • Totaal 9
  • Daarnaast zijn er kerkrentmeesters en diaconale medewerkers.

Onze visie is:

Geloofsvertrouwen op God – voorgeleefd door Jezus de Christus – geeft zin, verbondenheid, bestaansgrond en toekomst – Heilige Geest – aan het leven.

Onze missie is:

Wij willen, vanuit ons geloof in God van betekenis zijn voor elkaar in deze/onze tijd en in deze/onze omgeving.

Beleidsplan

Beleidsplan Zandvoort 2021-2027

Jaarverslag

Activiteitenoverzicht PG Zandvoort:Jaarverslag activiteiten 2020

Bijdrage

Bijdrage-GiftenBijdrage-Giften

Beloningsbeleid: binnen de PG Zandvoort wordt het beloningsbeleid gehanteerd zoals verwoord in het beloningsbeleid van de PKN 
Link naar arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk

Jaarrekening

Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording van Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen 

Publikatieplicht belastingdienst Anbi 2020

Jaarrekening College van Diakenen 2020