ANBI

ANBI

RSIN Nummer Protestantse gemeente te Zandvoort: 81 889 1142 
RSIN Nummer Diaconie Protestantse gemeente te Zandvoort: 82 413 105 
KvK PKN Zandvoort: 3025 8482 
Emailadres: info@kerkzandvoort.nl

Samenstelling van de Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

  • Predikant 1
  • Ouderlingen 2
  • Ouderlingen-kerkrentmeesters 2
  • Diakenen 2
  • Totaal 7
  • Daarnaast zijn er kerkrentmeesters en diaconale medewerkers.

Missie & Visie 
Wij willen, voortkomend uit verschillende protestantse tradities, vanuit ons geloof in God van betekenis zijn voor elkaar en onze omgeving, in Zandvoort en daarbuiten, door (zondags en door de week) bijeen te komen, om te zien naar elkaar en dienstbaar te zijn in de wereld.

Visie: 
Wij gaan in vertrouwen op God samen met elkaar de toekomst aan.

Beleidsplan

Beleidsplan Zandvoort 2017-2020
Beleidsplan PKN:Dienstenorganisatie 2017-2020

Jaarverslag

Activiteitenoverzicht PG Zandvoort:Jaarverslag activiteiten 2019

Bijdrage

Bijdrage-GiftenBijdrage-Giften

Beloningsbeleid: binnen de PG Zandvoort wordt het beloningsbeleid gehanteerd zoals verwoord in het beloningsbeleid van de PKN 
Link naar arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk

Jaarrekening

Voorgenomen bestedingen en financiĆ«le verantwoording van Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen 

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2019

Jaarrekening College van Diakenen 2019