Skip to main content

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken: iedereen is welkom!
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Liturgie, a.s. zondag

ORDE van DIENST te ZANDVOORT

Ds  Jan Seeleman

23 juni 2024

 


Bij het aansteken van de paaskaars psalm 19 :1 en 2e

Stilte bemoediging en groet

Gebed

Glorialied 310 :1,2 en3

Eerste Schriftlezing :Psalm 104 :1 tot en met 4 en 24 tot en met 28.

1   Prijs de HEER, mijn ziel.  HEER, mijn God, hoe groot bent U.  Met glans en glorie bent U bekleed, 2  in een mantel van licht gehuld.  U spant de hemel uit als een tentdoek 3  en bouwt op de wateren uw hoge zalen,  U maakt van de wolken uw wagen  en beweegt u op de vleugels van de wind, 4  U maakt van de winden uw boden,  van vlammend vuur uw dienaren.

24  Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.  Alles hebt U met wijsheid gemaakt,  vol van uw schepselen is de aarde. 25  Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.  Daar wemelt het, zonder tal,  van dieren, klein en groot. 26  Daar bewegen de schepen zich voort,  daar gaat Leviatan, door U gemaakt om mee te spelen.  27  En allen zien ernaar uit  dat U voedsel geeft, op de juiste tijd. 28  Geeft U het, dan doen zij zich tegoed,  opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.

Lied 978 :1,2 en3

Tweede Schriftlezing : Marcus 6 :1 tot en met 6

1   Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2  Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3  Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. 4  Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5  Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6  Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Onze woorden bij het woord

Muzikaal intermezzo

Lied 967: 1, 3 en 6

voorbeden afgesloten met Onze Vader

Slotlied 977 :1, 2 en 3

Zegen

 

 


Kerkomroep

16-06-2024 09:54

16 juni 2024
Uitzending van PG Zandvoort op 16-06-2024 09:54 Tijdsduur: 53 minuten

Taizé vieringen

Jaarlijks gaan er vanuit Nederland duizenden jongeren naar het Franse dorpje Taizé. Ook uit Noord-Holland reizen veel jongeren af naar het Franse plaatsje. In Noord-Holland zijn meerdere gemeenten, parochies en andere groeperingen betrokken bij Taizé-vieringen en andere Taizé-activiteiten. Die zijn te vinden op de site www.taize-noord-holland.com onder het kopje ‘Werkgroepen Noord-Holland’.

 

De plaatselijke Taizé-diensten in Zandvoort vinden sinds 2006 maandelijkse plaats op de eerste vrijdag van de maand afwisselend in de Dorpskerk en de Agathakerk. Informatie vindt u hieronder.

Het is een dienst á la Taizé met specifieke Taizé-liederen, gebed, stilte, de  boodschap van naastenliefde en barmhartigheid en hoe je die gestalte kunt geven in het leven van alledag.

Contactpersoon is Jan Peter Versteege. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

1 maart Agatha kerk

5 april Dorpskerk

3 mei Dorpskerk

7 Juni Dorpskerk

 


Kerkblad

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken iedereen is welkom.
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Roosters

Rooster Kerkdiensten

10:00 Protestantse Kerkdiensten

ook te beluisteren via kerkomroep.nl

 

26-05-24               Ds Kick Bras

                                              

02-06-24               Ds John Vrijhof Doop en Heilig avondmaal

09-06-24               Ds Wessel Westerveld

16-06-24               Ds PJ Vrijhof

23-06-24               Ds Jan Seeleman

30-06-24               Ds John Vrijhof

                                              

07-07-24               Ds Theo Hop

14-07-24               Ds Teunard v/d Linden

21-07-24               Ds John Vrijhof

28-07-24               Ds Bart Stobbelaar

                                              

04-08-24               Ds Nico Paap

11-08-24               Ds Wessel Westrerveld

18-08-24               Ds Sjaak Verwijs

25-08-24               Ds John Vrijhof

                                              

01-09-24               Ds John Vrijhof

08-09-24               Ds John Vrijhof

15-09-24               Ds Leon Rasser

22-09-24               Ds John Vrijhof

29-09-24               Ds Theo Hop

                                              

06-10-24               Ds John Vrijhof

13-10-24               Ds Kick Bras

20-10-24               Ds John Vrijhof

27-10-24               Ds Nico Paap

                                              

03-11-24               Ds Sjaak Verwijs

10-11-24               Ds John Vrijhof

17-11-24               Ds Arie Molendijk

24-11-24               Ds John Vrijhof

                                              

01-12-24               Ds Jan Seeleman

08-12-24               Ds John Vrijhof

15-12-24               Ds Marijke Gehrels

22-12-24               Ds Bart Stobbelaar

24-12-24               Ds John Vrijhof Kerstnacht, dinsdag 22 uur  

25-12-24               Ds John Vrijhof Eerste Kerstdag, woensdag                  

29-12-24               Ds Sjaak Verwijs

31-12-24               Oudjaar, dinsdag                 Ds John Vrijhof


Bodaan

In de Bodaan wordt er een maal per maand een kerkdienst gehouden.

Deze dienst vindt plaats in centrale gemeenschapsruimte en begint om 15.30.

De diensten worden verzorgd door de Geestelijke verzorging samen met de Protestantse Gemeente van Zandvoort.

De voorganger in deze diensten in Ds John Vrijhof:  

Data: 

3 juni

1 juli

9 september

7 oktober

18 november

16 december

 


Nieuw Unicum

Laatste zaterdag van de maand zijn er diensten in Nieuw Unicum.

Deze diensten worden door de Geestelijke verzorgster uit Nieuw Unicum

samen met de Rooms Katholieke kerk en de Protestantse kerk van Zandvoort verzorgd.

 De diensten beginnen om 10.30 uur en worden gehouden in de Sport & Spelruimte

na afloop is er Koffie / thee

     

 

25 mei                          Diaken Gert Jan van der Wal 

29 juni                          ds John Vrijhof

31 augustus                 ds John Vrijhof

28 september               ds John Vrijhof

26 oktober                    Diaken Gert Jan van der Wal

30 november                ds John Vrijhof

21 december - KERST   Diaken Gert Jan van der Wal

 

Iedereen is van harte welkom!


Huis in de duinen

In de Huis in de duinen wordt er een maal per maand een kerkdienst gehouden.

Deze dienst vindt plaats op wisselende  locaties en begint om ofwel om 15.30  uur.

De diensten worden verzorgd door de Geestelijke verzorging samen met de Protestantse Gemeente van Zandvoort.

De voorganger in deze diensten in ds John Vrijhof:  

Data:

 

10 juni

8 juli vervalt

16 september

14 oktober

11 november

9 december


Taizé

Taizé-diensten in Zandvoortse kerken

Jaarlijks gaan er vanuit Nederland duizenden jongeren naar het Franse dorpje Taizé. Ook uit Noord-Holland reizen veel jongeren af naar het Franse plaatsje. In Noord-Holland zijn meerdere gemeenten, parochies en andere groeperingen betrokken bij Taizé-vieringen en andere Taizé-activiteiten. Die zijn te vinden op de site www.taize-noord-holland.com onder het kopje ‘Werkgroepen Noord-Holland’.

 

De plaatselijke Taizé-diensten in Zandvoort vinden sinds 2006 maandelijkse plaats op de eerste vrijdag van de maand afwisselend in de Dorpskerk en de Agathakerk. Informatie vindt u hieronder.

Het is een dienst á la Taizé met specifieke Taizé-liederen, gebed, stilte, de  boodschap van naastenliefde en barmhartigheid en hoe je die gestalte kunt geven in het leven van alledag.

Contactpersoon is Jan Peter Versteege. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

1 maart Agatha kerk

5 april Dorpskerk

3 mei Dorpskerk

7 Juni Dorpskerk

 


Giften

De Protestantse Kerk van Zandvoort.
Als u ook een collecte bijdrage wilt geven, dan kan
dat op de volgende bankrekening nummers:
- Kerk NL 61 INGB 0000 0899 08
- Diaconie: NL 97 ABNA 0565 7297 80

Dank voor uw gift!