Skip to main content

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken: iedereen is welkom!
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Liturgie, a.s. zondag

ORDE van DIENST te ZANDVOORT     

 14  April 2024 ds John Vrijhof

 

 

Mededelingen door dienstdoende ouderling 

“Dienst van de voorbereiding” 
Voorganger: Steekt Paaskaars aan. 
Onder het aansteken lied 632: 1 en 3 Dit is de dag  
Moment van stilte 
Bemoediging en Groet 
Gebed van toenadering en ontferming 
Gloria-lied Lied: 1001 de wijze woorden

“Dienst van het woord” 

Wat gaan we lezen ?

Gezongen gebed  1009 O lieve heer geef vrede ..
Schriftlezing: Lucas 24:13-35
Lied:  646 De Heer is onze reisgenoot

Onze woorden bij het woord
Muzikaal intermezzo: Orgelspel (Voorbede boek wordt door ouderling/ diaken opgehaald.  
Lied na de overdenking Lied / Psalm 122: 1 en 3

“Dienst van het antwoord” 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed en het ONZE VADER 
Geen collecte, (die is aan de deur) 
Slotlied Lied: 982 In de bloembol is de krokus
Zegen, afgesloten met 3x Amen gezongen door de gemeente 

Er wordt na de dienst koffie geschonken. 


Kerkomroep

07-04-2024 09:58

07 april 2024
Uitzending van PG Zandvoort op 07-04-2024 09:58 Tijdsduur: 57 minuten

Taizé vieringen

Jaarlijks gaan er vanuit Nederland duizenden jongeren naar het Franse dorpje Taizé. Ook uit Noord-Holland reizen veel jongeren af naar het Franse plaatsje. In Noord-Holland zijn meerdere gemeenten, parochies en andere groeperingen betrokken bij Taizé-vieringen en andere Taizé-activiteiten. Die zijn te vinden op de site www.taize-noord-holland.com onder het kopje ‘Werkgroepen Noord-Holland’.

 

De plaatselijke Taizé-diensten in Zandvoort vinden sinds 2006 maandelijkse plaats op de eerste vrijdag van de maand afwisselend in de Dorpskerk en de Agathakerk. Informatie vindt u hieronder.

Het is een dienst á la Taizé met specifieke Taizé-liederen, gebed, stilte, de  boodschap van naastenliefde en barmhartigheid en hoe je die gestalte kunt geven in het leven van alledag.

Contactpersoon is Jan Peter Versteege. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

1 maart Agatha kerk

5 april Dorpskerk

3 mei Dorpskerk

7 Juni Dorpskerk

 


Kerkblad

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken iedereen is welkom.
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Roosters

Rooster Kerkdiensten

10:00 Protestantse Kerkdiensten

ook te beluisteren via kerkomroep.nl


Zondag 17 maart ds. Stobbelaar
Zondag 24 maart ds. Vrijhof Palmzondag

Zondag 28 maart ds. Vrijhof Witte donderdag Heilig Avondmaal
Zondag 29 maart ds. Vrijhof Goede vrijdag
Zondag 31 maart ds. Vrijhof Pasen

Zondag 7 april ds. Verwijs
Zondag 14 april ds. Vrijhof
Zondag 21 april ds. Sondorp
Zondag 28 april ds. Stobbelaar
Zondag 5 mei ds. Hop
Zondag 9 mei ds. Vrijhof Hemelvaart 
Zondag 12 mei ds. Paap
Zondag 19 mei ds. Vrijhof Pinksteren
Zondag 26 mei ds. Bras


Bodaan

In de Bodaan wordt er een maal per maand een kerkdienst gehouden.

Deze dienst vindt plaats in centrale gemeenschapsruimte en begint om 15.30.

De diensten worden verzorgd door de Geestelijke verzorging samen met de Protestantse Gemeente van Zandvoort.

De voorganger in deze diensten in Ds John Vrijhof:  

Data: 

11 maart

8 april

6 mei

3 juni

1 juli


Nieuw Unicum

Laatste zaterdag van de maand zijn er diensten in Nieuw Unicum.

Deze diensten worden door de Geestelijke verzorgster uit Nieuw Unicum

samen met de Rooms Katholieke kerk en de Protestantse kerk van Zandvoort verzorgd.

 De diensten beginnen om 10.30 uur en worden gehouden in de Sport & Spelruimte

na afloop is er Koffie / thee

     

 

24 februari                    Diaken Gert Jan van der Wal

30 maart - PASEN         ds John Vrijhof

27 april                         Diaken Gert Jan van der Wal

25 mei                          Diaken Gert Jan van der Wal 

29 juni                          ds John Vrijhof

31 augustus                 ds John Vrijhof

28 september               ds John Vrijhof

26 oktober                    Diaken Gert Jan van der Wal

30 november                ds John Vrijhof

21 december - KERST   Diaken Gert Jan van der Wal

 

Iedereen is van harte welkom!


Huis in de duinen

In de Huis in de duinen wordt er een maal per maand een kerkdienst gehouden.

Deze dienst vindt plaats op wisselende  locaties en begint om 16.00 uur.

De diensten worden verzorgd door de Geestelijke verzorging samen met de Protestantse Gemeente van Zandvoort.

De voorganger in deze diensten in ds John Vrijhof:  

Data:

18 maart

15 april

13 mei

10 juni

8 juli


Taizé

Taizé-diensten in Zandvoortse kerken

Jaarlijks gaan er vanuit Nederland duizenden jongeren naar het Franse dorpje Taizé. Ook uit Noord-Holland reizen veel jongeren af naar het Franse plaatsje. In Noord-Holland zijn meerdere gemeenten, parochies en andere groeperingen betrokken bij Taizé-vieringen en andere Taizé-activiteiten. Die zijn te vinden op de site www.taize-noord-holland.com onder het kopje ‘Werkgroepen Noord-Holland’.

 

De plaatselijke Taizé-diensten in Zandvoort vinden sinds 2006 maandelijkse plaats op de eerste vrijdag van de maand afwisselend in de Dorpskerk en de Agathakerk. Informatie vindt u hieronder.

Het is een dienst á la Taizé met specifieke Taizé-liederen, gebed, stilte, de  boodschap van naastenliefde en barmhartigheid en hoe je die gestalte kunt geven in het leven van alledag.

Contactpersoon is Jan Peter Versteege. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

1 maart Agatha kerk

5 april Dorpskerk

3 mei Dorpskerk

7 Juni Dorpskerk

 


Giften

De Protestantse Kerk van Zandvoort.
Als u ook een collecte bijdrage wilt geven, dan kan
dat op de volgende bankrekening nummers:
- Kerk NL 61 INGB 0000 0899 08
- Diaconie: NL 97 ABNA 0565 7297 80

Dank voor uw gift!