Skip to main content

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken: iedereen is welkom!
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Liturgie, a.s. zondag

ORDE van DIENST te ZANDVOORT

Ds  Teunart van der Linden

14 juli 2024

ORDE van DIENST te ZANDVOORT

zondag 14 juli 2024

           

 

Dienst van de voorbereiding

Voorganger:  Steekt Paaskaars aan en nodigt luisteraars thuis het zelfde te doen.

 

Lied zingen  tijdens het aansteken van de kaars: Lied: 314 

 

1. Here Jezus, om uw woord

 zijn wij hier bijeen gekomen.

 Laat in ‘t hart dat naar U hoort

 uw genade binnenstromen.

 Heilig ons, dat wij U geven

 hart en ziel en heel ons leven.

 

2. Ons gevoel en ons verstand

 zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

 als uw Geest de nacht niet bant,

 ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.

 ‘t Goede denken, doen en dichten

 moet Gij zelf in ons verrichten.

 

3. O Gij glans der heerlijkheid,

 licht uit licht, uit God geboren,

 maak ons voor uw heil bereid,

 open hart en mond en oren,

 dat ons bidden en ons zingen

 tot de hemel door mag dringen.

 

                        Daarna gaat de gemeente staan

 

Moment van stilte

 

Voorganger : Bemoediging en Groet

 

Gemeente gaat zitten

 

Gebed van toenadering en ontferming

               

Glorialied: Lied: 910: 1, 2 en 4

1. Soms groet een licht van vreugde

 de christen als hij zingt:

 de Heer is ‘t die met vleugels

 van liefde hem omringt.

 Loopt alles ons ook tegen,

 Hij zal ons ‘t goede doen,

 Hij geeft na donkere regen

 een mild en klaar seizoen.

 

2. Goddank, wij overdenken

 ‘t geheim van onze Heer,

 het heil dat Hij wil schenken,

 dat nieuw is altijd weer.

 Bevrijd van onze zorgen

 begroeten wij de dag

 en vrezen niet de morgen,

 wat hij ook brengen mag.

 

4. Al zal geen wijnstok dragen,

 geen vijgenboom zijn vrucht,

 al ligt het veld te klagen

 onder een lege lucht,

 God doet zijn hand toch open,

 zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen,

 ben ik alleen maar blij.

 

Dienst van het woord

Gebed en inleiding op de lezing

 

Schriftlezing: I Samuel 3 en 4:1

                 

Lied na de schriftlezing        

 

Lied: 333

Kom, Geest van God,

 maak onze harten open,

 dat Christus bij ons woning vindt.

 

Meditatie

 

Orgelspel

 

Lied na de overdenking: Lied: 967: 1, 2, 4, , 6 en 7

1. Zonne der gerechtigheid,

 ga ons op in deze tijd,

 opdat al wat leeft de dag

 in uw kerk aanschouwen mag.

 Erbarm u, Heer.

 

2. Wek de dode christenheid

 uit haar zelfverzekerdheid;

 zend uw stralen overal,

 dat de aarde U loven zal.

 Erbarm u, Heer.

 

4. Open overal de poort,

 Heer, voor uw voortvarend woord,

 win elk volk met stille kracht

 voor uw rijk, - verdrijf de nacht!

 Erbarm u, Heer.

 

6. Laat ons zo uw heerlijkheid

 zien in deze donkere tijd,

 opdat wij nu en voortaan

 trouw U ter beschikking staan.

 Erbarm u, Heer.

 

 7. Alle eer en macht en kracht

 worde, Heer, U toegebracht;

 heel de mensheid stemme saam

 in de drieklank van uw naam.

 Erbarm u, Heer.

 

Dienst van het antwoord

Gebeden:        dankgebed, voorbeden, stilgebed en  het ONZE VADER     

 

 

Slotlied           Lied: 416

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,

 jou nabij op al je wegen

 met zijn raad en troost en zegen.

 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:

 bij gevaar, in bange tijden,

 over jou zijn vleugels spreiden.

 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:

 in zijn liefde je bewaren,

 in de dood je leven sparen.

 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn

 tot wij weer elkaar ontmoeten,

 in zijn Naam elkaar begroeten.

 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

de gemeente gaat staan              

 

Zegen, afgesloten met 3x Amen gezongen door de gemeente

 

Orgelspel

 

Collecte bij de uitgang

 

 


Kerkomroep

14-07-2024 09:53

14 juli 2024
Uitzending van PG Zandvoort op 14-07-2024 09:53 Tijdsduur: 64 minuten

Taizé vieringen

Jaarlijks gaan er vanuit Nederland duizenden jongeren naar het Franse dorpje Taizé. Ook uit Noord-Holland reizen veel jongeren af naar het Franse plaatsje. In Noord-Holland zijn meerdere gemeenten, parochies en andere groeperingen betrokken bij Taizé-vieringen en andere Taizé-activiteiten. Die zijn te vinden op de site www.taize-noord-holland.com onder het kopje ‘Werkgroepen Noord-Holland’.

 

De plaatselijke Taizé-diensten in Zandvoort vinden sinds 2006 maandelijkse plaats op de eerste vrijdag van de maand afwisselend in de Dorpskerk en de Agathakerk. Informatie vindt u hieronder.

Het is een dienst á la Taizé met specifieke Taizé-liederen, gebed, stilte, de  boodschap van naastenliefde en barmhartigheid en hoe je die gestalte kunt geven in het leven van alledag.

Contactpersoon is Jan Peter Versteege. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

1 maart Agatha kerk

5 april Dorpskerk

3 mei Dorpskerk

7 Juni Dorpskerk

 


Kerkblad

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken iedereen is welkom.
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Roosters

Rooster Kerkdiensten

10:00 Protestantse Kerkdiensten

ook te beluisteren via kerkomroep.nl

 

26-05-24               Ds Kick Bras

                                              

02-06-24               Ds John Vrijhof Doop en Heilig avondmaal

09-06-24               Ds Wessel Westerveld

16-06-24               Ds PJ Vrijhof

23-06-24               Ds Jan Seeleman

30-06-24               Ds John Vrijhof

                                              

07-07-24               Ds Theo Hop

14-07-24               Ds Teunard v/d Linden

21-07-24               Ds John Vrijhof

28-07-24               Ds Bart Stobbelaar

                                              

04-08-24               Ds Nico Paap

11-08-24               Ds Wessel Westrerveld

18-08-24               Ds Sjaak Verwijs

25-08-24               Ds John Vrijhof

                                              

01-09-24               Ds John Vrijhof

08-09-24               Ds John Vrijhof

15-09-24               Ds Leon Rasser

22-09-24               Ds John Vrijhof

29-09-24               Ds Theo Hop

                                              

06-10-24               Ds John Vrijhof

13-10-24               Ds Kick Bras

20-10-24               Ds John Vrijhof

27-10-24               Ds Nico Paap

                                              

03-11-24               Ds Sjaak Verwijs

10-11-24               Ds John Vrijhof

17-11-24               Ds Arie Molendijk

24-11-24               Ds John Vrijhof

                                              

01-12-24               Ds Jan Seeleman

08-12-24               Ds John Vrijhof

15-12-24               Ds Marijke Gehrels

22-12-24               Ds Bart Stobbelaar

24-12-24               Ds John Vrijhof Kerstnacht, dinsdag 22 uur  

25-12-24               Ds John Vrijhof Eerste Kerstdag, woensdag                  

29-12-24               Ds Sjaak Verwijs

31-12-24               Oudjaar, dinsdag                 Ds John Vrijhof


Bodaan

In de Bodaan wordt er een maal per maand een kerkdienst gehouden.

Deze dienst vindt plaats in centrale gemeenschapsruimte en begint om 15.30.

De diensten worden verzorgd door de Geestelijke verzorging samen met de Protestantse Gemeente van Zandvoort.

De voorganger in deze diensten in Ds John Vrijhof:  

Data: 

3 juni

1 juli

9 september

7 oktober

18 november

16 december

 


Nieuw Unicum

Laatste zaterdag van de maand zijn er diensten in Nieuw Unicum.

Deze diensten worden door de Geestelijke verzorgster uit Nieuw Unicum

samen met de Rooms Katholieke kerk en de Protestantse kerk van Zandvoort verzorgd.

 De diensten beginnen om 10.30 uur en worden gehouden in de Sport & Spelruimte

na afloop is er Koffie / thee

     

 

25 mei                          Diaken Gert Jan van der Wal 

29 juni                          ds John Vrijhof

31 augustus                 ds John Vrijhof

28 september               ds John Vrijhof

26 oktober                    Diaken Gert Jan van der Wal

30 november                ds John Vrijhof

21 december - KERST   Diaken Gert Jan van der Wal

 

Iedereen is van harte welkom!


Huis in de duinen

In de Huis in de duinen wordt er een maal per maand een kerkdienst gehouden.

Deze dienst vindt plaats op wisselende  locaties en begint om ofwel om 15.30  uur.

De diensten worden verzorgd door de Geestelijke verzorging samen met de Protestantse Gemeente van Zandvoort.

De voorganger in deze diensten in ds John Vrijhof:  

Data:

 

10 juni

8 juli vervalt

16 september

14 oktober

11 november

9 december


Taizé

Taizé-diensten in Zandvoortse kerken

Jaarlijks gaan er vanuit Nederland duizenden jongeren naar het Franse dorpje Taizé. Ook uit Noord-Holland reizen veel jongeren af naar het Franse plaatsje. In Noord-Holland zijn meerdere gemeenten, parochies en andere groeperingen betrokken bij Taizé-vieringen en andere Taizé-activiteiten. Die zijn te vinden op de site www.taize-noord-holland.com onder het kopje ‘Werkgroepen Noord-Holland’.

 

De plaatselijke Taizé-diensten in Zandvoort vinden sinds 2006 maandelijkse plaats op de eerste vrijdag van de maand afwisselend in de Dorpskerk en de Agathakerk. Informatie vindt u hieronder.

Het is een dienst á la Taizé met specifieke Taizé-liederen, gebed, stilte, de  boodschap van naastenliefde en barmhartigheid en hoe je die gestalte kunt geven in het leven van alledag.

Contactpersoon is Jan Peter Versteege. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

1 maart Agatha kerk

5 april Dorpskerk

3 mei Dorpskerk

7 Juni Dorpskerk

 


Giften

De Protestantse Kerk van Zandvoort.
Als u ook een collecte bijdrage wilt geven, dan kan
dat op de volgende bankrekening nummers:
- Kerk NL 61 INGB 0000 0899 08
- Diaconie: NL 97 ABNA 0565 7297 80

Dank voor uw gift!