Skip to main content

Over ons

Iets over deze oude gemeente

Wij zijn een kleine protestantse gemeente die huist in een mooie dorpskerk met een rijke historie. Onze protestantse historie begon voor 1531 en resulteerde in 1586 in het bevestigen van onze eerste protestantse predikant. Maar onze historie gaat verder terug op een Rooms-katholieke, die al in de late middeleeuwen (1400) begon met de bouw van een kerk opgedragen aan de Heiligen; Agatha en Adrianus.

Ons gebouw (1849) is op heel oude fundamenten maar ook op zand gebouwd, maar ons geloof berust op, de ons altijd weer nieuw verschijnende Jezus, die ons inspireert ons geloof te grondvesten op de rots; de liefde. Een liefde die grenzen te buiten gaat en die wij oefenen door te leven en lieven te midden van alle verschillen, misstanden en gaven die er is zowel binnen als buiten onze gemeente zijn. We zijn een pluriforme kerk, en dat vraagt om een liefde die van de ander houdt zoals die is. Want wanneer we niet van die anderen houden zoals ze zijn dan houden we niet van hen, en dan is onze liefde niet echt.

Liefde is niet lievig maar vraagt om openheid, doordenking, afweging en inspiratie die moet resulteren in iets daadwerkelijks. En daarom doordenken wij op de zondag morgen kritisch de bijbelteksten. (Op de website vindt u wie wanneer voorgaat.) Dit wordt gedaan door onze eigen predikant -Ds John Vrijhof – en door een grote verscheidenheid aan gastpredikanten. Hun woorden bij het Woord zijn niet de kleur van de gemeente maar maken ons, bewust van onze eigen contrasterende kleur, in deze veelkleurige gemeente. Onze schoonheid als gemeente zit hem namelijk in die veelkleurige verbondenheid met elkaar.

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen, en voel u vrij. Vrij om te komen en ook vrij om er wat van te vinden en zelfs vrij om dat te delen. Stuur uw reacties naar ondergetekende. Na de dienst drinken wij wat met elkaar. 

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet
John Vrijhof

Kerkenraad

Onze kerkenraad

We komen eenmaal per maand op een woensdagochtend bij elkaar. Onze raad bestaat uit drie diakenen, drie ouderlingen - een voor pastoraat, een als scriba en een als toegevoed lid -, twee kerkrentmeesters en de predikant. Momenteel gaat er veel aandacht naar het toekomst-bestendig maken van onze kerk. Onze visie is daarbij "de kerk teruggeven aan het dorp". We laten ons daarin begeleiden door BOEi - een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van religieus erfgoed. In dit proces laten we ons ook inspireren door de inwoners van Zandvoort. 

d.s. John Vrijhof
Foto: Gerson Osnabrugge